Za to, co...
Za to všechno co bylo?
Za to všechno co se odchlastalo, odřvalo a

...odsedělo
...

jako sníh na mé hřbitovy...jako sníh na mé hřbitovy
do bledých dveří vlhká dlaň
olíznout kliku, že tu je
přichází v noci, ať to vím

a včera jsem ji viděl psa
na náspu za vsí porodit
ošklivým smíchem starých žen 
třásly se olše v remízech

za nimi dobré břehy jsou
tam bývám stále raději
když doma skřípe podlaha
v tichém a prázdném pokoji


Kam dál? Oblíbené příspěvky