A bylo něžně dole na kopci...


 

A bylo něžně dole na kopci

kde výšky prosí rostlinám

vzdor plané léta noci

těm obtěžkaným nížinám


A bylo větru těžko snést

dráždivou silou bořit most

nestačím do plic s klidem vnést

těkavou tvoji lhostejnostA budou jen stíny bez těla...


 

A budou jen stíny bez těla

mýt hlavy svoje v potoce

v zdech stromů hrana křivá

dnem zpívat začne hluboce


Tu píseň sladkou něžnou

co z útrob bodce vytéká

ta mana s chutí režnou

je dávno v duši člověkaKam dál? Oblíbené příspěvky