Martin Dobeš


...je nejhloupější ze všech; díky hlouposti ale umí odkrývat věci a obrazy, které jsou lidem soudným zapovězeny nebo si je nemohou dovolit z finančních důvodů; rád by lidem vzkázal něco důležitého a to nějakým novátorským způsobem, ale zatím ve svém okolí nenašel dostatečný počet podobně obdařených jedinců, kteří by jeho poselství dokázali pochopit; rád spojuje nespojitelné, překračuje hranice fotografické, geografické a jiné; snaží se spojovat obraz a text ve formě obrazových deníků; velmi dobře dělá kotrmelce.

Kam dál? Oblíbené příspěvky